Mujinga

Svenska hiphop artisten Mujinga skriver texter som influeras av olika kulturer och trosuppfattning, politiska åsikter och psykiska påfrestningar i livet blandad med kärlek och värdighet. Samtidigt som den svenska samhället blir allt mer polariserad blir Mujingas konstnärliga arbete dess då viktigare! Han vill utmana lyssnaren i deras normer och värderingar, där en sund och mogen diskussion kanske kan växa.

 

Mujinga betyder på swahili "mysterium", "skönhet" eller "gåta"!